Podmienky diplomov OMFF

Diplom sa vydáva v troch triedach:


OM/EU lovci
DX lovci
Aktivátori
Bronzový
10 OMFF oblastí
5 OMFF oblastí
10 OMFF oblastí
Strieborný
30 OMFF oblastí
10 OMFF oblastí 20 OMFF oblastí
Zlatý
50 OMFF oblastí
20 OMFF oblastí 30 OMFF oblastí
Platinový 3. trieda
100 OMFF oblastí
50 OMFF oblastí 50 OMFF oblastí
Platinový 2. trieda 300 OMFF oblasí
100 OMFF oblastí 100 OMFF oblastí
Platinový 1. trieda 500 OMFF oblastí
300 OMFF oblastí 300 OMFF oblastíŽiadosť o diplom odosielajte iba cez stránku programu WWFF 

SWL žádosti o diplom jsou také akceptovány. Všechna SWL QSO musí být potvrzená QSL lístkem (může být i eqsl) / SWL are also accepted, all SWL QSOs must been CFM QSL (or e-QSL)