Vitajte na stránkach slovenskej sekcie programu WWFFWorld Wide Flora Fauna (WWFF) je celosvetový program ochrany národných parkov a prírodných rezervácií fondu svetovej Fauny a Flóry. Účelom je prilákať pozornosť svetovej verejnosti k problematike chránených oblastí uvedených v programe WWFF, kde sa nachádza chránené bohatstvo prírodné, vedecké, kultúrne, rekreačné či ozdravné, pre ktoré bol zavedený ochranný režim.

Aktivátori pamätajte na to, že sa pohybujete v oblasti so zvláštnym režimom ochrany, VŽDY si preto overte podmienky pohybu v danej chránenej oblasti dané jej správcom! Cieľom tohto programu je na chránené územia upozorniť a nie im škodiť...