Vitajte na stránkach slovenskej sekcie programu WWFFWorld Wide Flora Fauna (WWFF) je celosvetový program ochrany národných parkov a prírodných rezervácií fondu svetovej Fauny a Flóry. Účelom je prilákať pozornosť svetovej verejnosti k problematike chránených oblastí uvedených v programe WWFF, kde sa nachádza chránené bohatstvo prírodné, vedecké, kultúrne, rekreačné či ozdravné, pre ktoré bol zavedený ochranný režim.

Aktivátori pamätajte na to, že sa pohybujete v oblasti so zvláštnym režimom ochrany, VŽDY si preto overte podmienky pohybu v danej chránenej oblasti dané jej správcom! Cieľom tohto programu je na chránené územia upozorniť a nie im škodiť...


Česká a Slovenská sekce WWFF vyhlašuje Vánoční FF aktivitu


Pro účastníky, kteří splní následující podmínky budou připravené krásné diplomy: - český název aktivity je "Vánoční FF aktivita", anglicky pak "Xmas FF activity" - termín aktivity je od 24.12. 00:01 UTC do 26.12.2022 23:59 UTC - týká se pouze aktivací oblastí OKFF nebo OMFF - diplom pro aktivátora za minimálně čtyřicet čtyři spojení z minimálně jedné oblasti OKFF nebo OMFF - diplom pro lovce za spojení z minimálně pěti různých OKFF nebo OMFF oblastí - hlášení (deníky) poslat nejpozději do 31.12.2022 23:59 UTC (aktivátoři logy na obvyklé emaily pro národní FF, tedy logy-okff@email.cz a omfflog@gmail.com - lovci buď deník a nebo jen seznam udělaných spojení, který bude obsahovat datum a čas QSO, CALL aktivátora, číslo OKFF/OMFF oblasti a vlastní CALL a jako text poslané na adresu xmas@vlastni.cloud) - doporučení pro aktivátory a lovce je popřát "Šťastné a veselé Vánoce!" během QSO


Czech and Slovak section of WWFF announced Xmas FF activity


There will be beautiful diplomas for participants who meet the following conditions: - english name of this activity is "Xmas FF activity" - the term of activity is from 24.12. 00:01 UTC to 26.12.2022 23:59 UTC - applies only to activation areas OKFF or OMFF - diploma receives an activator for at least forty-four connections from at least one OKFF or OMFF area - diploma is awarded to a hunter for a connection from at least five different OKFF or OMFF areas - reports (logs) to be sent no later than 31.12.2022 23:59 UTC (activators send logs to usual emails for national FF, i.e. logy-okff@email.cz and omfflog@gmail.com - hunters either log or just list of contacts, which will contain date and time of QSO, activator's CALL, OKFF/OMFF area number and own CALL and sent as text to xmas@vlastni.cloud) - recommendation for activators and hunters is to wish "Merry Christmas!" during QSOs