Pravidlá OMFF programu:

Aktivátori:
Odporúčané frekvencie:
Aktivátori môžu používať tieto frekvencie, keďže sa na nich často vyskytujú lovci, ktorí vyhľadávajú WWFF aktivácie. Avšak tieto frekvencie nie sú výhradne rezervované pre WWFF program a preto je nutné vždy zachovávať princípy hamspiritu.

Odoslanie logu:
Ďakujeme

Žiadosť o diplom aktivátora:

Žiadosť o diplom aktivátora odosielajte iba cez stránku programu (logsearch WWFF)


Lovci:


Žiadosť o diplom lovca:

Žiadosť o diplom lovca odosielajte cez stránku programu (logsearch WWFF)